02.06.2020 14:54
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/foto-galerija/projekts-lv-0019-ieslodzijuma-vietu-eku-standartu-izstradasana?url=lv%2F2004-2009%2Ffoto-galerija%2Fprojekts-lv-0019-ieslodzijuma-vietu-eku-standartu-izstradasana

Projekts LV 0019 „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana”