27.05.2020 12:51
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/foto-galerija/rekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri?url=lv%2F2004-2009%2Ffoto-galerija%2Frekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri