28.07.2021 20:57
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0020?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0020

Projekts LV 0020 „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija”drukāt

2013. gada 29. jūlijā

Projekta LV 0020 „Zemgales cietumos ieslodzīto resocializācija” īstenotājs - Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Projekta mērķis ir uzlabot soda izciešanas sistēmas efektivitāti Latvijā.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta un ieviesta resocializācijas programma ieslodzītajiem Zemgales reģiona ieslodzījuma vietās

Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus un īstenotu „Ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto resocializācijas koncepciju”, tika izstrādāta nepieciešamā darba dokumentācija un metodika resocializācijas modeļa ieviešanai, kā arī apmācīti 26 ieslodzījuma vietu darbinieki. Deviņi Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki un sadarbības partneri apguva Norvēģijas Karalistes penitenciārās sistēmas pieredzi jautājumos, kas saistīti ar resocializācijas un izglītības programmu realizēšanu ieslodzījuma vietās.

Sociālās korekcijas pasākumu ietvaros tika izstrādāta motivācijas programma, kura vērsta uz notiesāto motivēšanu iesaistīties resocializācijas procesā – izglītoties, strādāt, piedalīties resocializācijas programmās. Lai varētu sekmīgi veikt resocializācijas procesu, kā arī, lai uzlabotu profesionālās izglītības programmu kvalitāti un sagatavot prasmīgus speciālistus darba tirgum, Jēkabpils un Jelgavas ieslodzījuma vietās piecām profesionālās tālākizglītības programmām tika renovētas un pielāgotas 12 mācību klases, kuras tika aprīkotas ar mūsdienīgiem darbagaldiem, iekārtām, datortehniku, instrumentiem un mācību materiāliem. Resocializācijas procesa ilgtspējas nodrošināšanai un ieslodzīto veiksmīgai reintegrācijai sabiedrībā un darba tirgū pēc atbrīvošanās tika realizētas 5 profesionālās izglītības programmas galdnieku, virpotāju, elektromontieru, metinātāju un atslēdznieku specialitātēs.

Lai nodrošinātu visiem ieslodzītajiem iespēju pilnā mērā iesaistīties resocializācijas pasākumos, sadarbībā ar sociālajiem darbiniekiem tika noorganizētas latviešu valodas apmācības 120 notiesātajiem.

Projekta publicitātes nodrošināšanai tika izveidota 20 minūšu gara dokumentālā filma „Projekts rītdienai”.

Finansējums:

1197921 EUR, no tiem 1018233 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Projekta partneris:

  • Hordalandes Izglītības departaments, Bergena, Norvēģija.