28.07.2021 20:14
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0024?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0024

Projekts LV 0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Projekta LV 0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana” īstenotājs -  Valsts probācijas dienests.

Projekta mērķis ir noziegumu nodarītāju resocializācijas vadības efektivitātes uzlabošana.

Tā rezultātā tiks pilnveidotas probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieku zināšanas un prasmes, attīstot apmācību un pētījumu kapacitāti Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

Īstenotas šādas aktivitātes:
Projekta ietvaros organizēti 54 apmācību semināri par tēmām:

• Darbs ar personām ar garīgas veselības traucējumiem;
• Īsterapija vērsta uz atrisinājumu – krīzes intervence;
• Darbs ar dzimumnoziedzniekiem;
• Darbs ar atkarīgām personām;
• Atjaunojošā taisnīguma pieeja ieslodzījuma vietās;
• Darbs ar agresīvu ieslodzīto;
• Personības attīstības treniņš: emociju pārvaldīšana un stresa pārvarēšana;
• Ieslodzīto resocializācija;
• Motivējošā intervēšana (16 darbinieki ieguvuši tiesības apmācīt citus darbiniekus).

Projekta īstenošanas laikā kopumā apmācīti 916 Valsts probācijas dienesta un ieslodzījuma sistēmas darbinieki, organizētas 7 studiju vizītes, izstrādātas 3 apmācību programmas probācijas un ieslodzījuma sistēmas darbiniekiem „Probācijas darbinieka profesionālās pilnveides programma”, „Ieslodzījuma vietu jaunākais inspektors”, „Inspektoru profesionālās pilnveides izglītības programma”. Izstrādāts koncepcijas projekts par pētniecības un apmācību jautājumu attīstību probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmā un pētījumu plāns 2010. – 2013. gadam, kā arī veikti 5 pētījumi „Kriminālsodu izpildes rezultatīvie rādītāji: citu valstu pieredze”, „Probācijas klientu viedoklis par piespiedu darba izpildes un uzraudzības organizēšanu Valsts probācijas dienestā”, „Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbā”, „Rezultatīvo rādītāju sistēmas un datu analīzes prakses izpēte Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā”.

Projekta īstenošanas rezultāti ir būtisks solis pretī Stokholmas programmā, Eiropas probācijas noteikumos un Eiropas cietumu noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai attiecībā uz darbinieku apmācībām un darba balstīšanu pētnieciskajās atziņās.

Finansējums:

869996 EUR, no tiem 739497 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Projekta partneris:

  • Norvēģijas Nacionālais mediācijas dienests.