28.07.2021 20:52
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0068?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0068

Projekts LV 0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Projekta LV 0068 „Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā” īstenotājs -  Valsts probācijas dienests.

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt Latvijas sabiedrības drošību, uzlabojot dzimumpārkāpumu vadību.

Projekta rezultātā, ieviešot jaunus darba instrumentus un stratēģijas, tiks pilnveidotas Valsts probācijas dienesta darbinieku zināšanas par dzimumnoziedznieku vadību

Projekta ietvaros tika izveidota efektīva, specializēta sistēma dzimumnoziedznieku uzraudzībai sabiedrībā un speciālistu izglītošanai. Lai to sasniegtu, tika ieviestas uz pierādījumiem balstītas efektīvas darba metodes sabiedrībā atrodošos dzimumnoziedznieku uzraudzības nodrošināšanai, kas plašāk pazīstams kā Riska Vajadzību Atbilstošs reakcijas modelis. Modeļa ieviešanas laikā Kanādas Sabiedrības drošības un ārkārtas situāciju departaments Valsts probācijas dienestam piešķīra licenci, kura deva tiesības Latvijā izmantot pasaulē visizplatītākos specializētos dzimumnoziedznieku recidīva riska un kriminogēno vajadzību novērtēšanas instrumentus Static-99, Stable2007 un Acute2007. Projekta laikā sadarbībā ar Norvēģijas speciālistiem notika Latvijas ieslodzījuma vietu personāla un Latvijas garīgās veselības speciālistu zināšanu pilnveidošana par efektīvu darbu ar dzimumnoziedzniekiem.

Projekta ietvaros tika veikta Dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programmu ieviešana sabiedrībā un ieslodzījuma vietās. Valsts probācijas dienests saņēma Lielbritānijas Ministrijas Nacionālo likumpārkāpēju labošanas dienestu licenci izmantot Temzas ielejas Sabiedrībā īstenojamo dzimumnoziedznieku grupu darba programmu. Pašlaik Latvijā ir izveidotas 5 programmas grupas, kurās kopumā iesaistītas 20 par dzimumnoziegumiem notiesātas personas jeb 10 % no visām sabiedrībā dzīvojošajām personām, kuras sodītas par dzimumnoziegumu izdarīšanu. Papildus projekta īstenošanas laikā tika ieviesta no Krievijas Federācijas pārņemta dzimumnoziedznieku sociālās uzvedības korekcijas programma.

Balstoties uz Lielbritānijas pieredzi, tika izveidots starpinstitucionālās sadarbības modelis sabiedrības aizsardzībai no bīstamiem noziedzniekiem. Šajā sadarbības modelī tiek iesaistīti tikai visaugstākā recidīva riska noziedznieki, kuri veikuši dzimumnoziegumus vai vardarbīgus noziegumus.

Projekta ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs Dardedze” tika sniegts atbalsts dzimumnoziegumu upuriem. Galvenā uzmanība tika pievērsta speciālistu izglītošanai par darba ar dzimumnoziegumu upuriem specifiku un atzīto praksi pasaulē.                    

Finansējums:

722675 EUR, no tiem 614274 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.

Projekta partneri:

  • Norvēģijas Tieslietu un policijas ministrija;
  • Īlas cietums;
  • Bergenas cietums.