28.07.2021 18:47
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv-0068-1?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv-0068-1

Projekts LV 0069 „Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide un ieviešana”drukāt

2013. gada 30. jūlijā

Projekta LV 0069 „Ieslodzīto informācijas sistēmas izveide un ieviešana” īstenotājs - Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Projekta mērķis ir uzlabot drošību un samazināt bijušo Latvijas cietumos ieslodzīto recidīvismu.

Projekta rezultātā tiks izveidota elektroniskā informācijas sistēma, kas apkopos informāciju par ieslodzītajiem, tādā veidā uzlabojot sadarbību starp cietumiem, policiju un tiesām.

Ieslodzīto informācijas sistēmā ir apkopots plašs datu apjoms par visām personām, kas atrodas ieslodzījuma vietās. Šo informāciju lieto visās Latvijas ieslodzījuma vietās tur esošo ieslodzīto personu uzskaitei, informācijas analīzei par ieslodzīto uzvedību un riskiem, kā arī informācijas apmaiņai ar citām tieslietu jomas iestādēm. Apkopotā informācija ļauj pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz ieslodzītajiem.

Jaunā sistēma bija nepieciešama, jo līdz šim Ieslodzījuma vietu pārvalde visu šāda veida informāciju dokumentēja papīra formātā, kas prasīja ļoti lielu personāla un tehnisko resursu patēriņu un vienotas datu bāzes trūkuma dēļ liedza pilnvērtīgi izmantot uzkrāto informāciju.

Izstrādātā ieslodzīto informācijas sistēma tika ieviesta Ieslodzījuma vietu pārvaldē un visās 12 ieslodzījuma vietās. Tāpat darbam ar sistēmu tika apmācīti 200 lietotāji.
Projekta īstenošana deva būtisku ieguldījumu līdzekļu ekonomijā - izmantojot modernās tehnoloģijas, tika ietaupīti līdzekļi, samazināts personāla resursu patēriņš, kas līdz šim bija iesaistīts milzīga apjoma informācijas un dokumentu apstrādē.

Projekta īstenošana nodrošināja arī pilnvērtīgu un visaptverošu informācijas apmaiņu ar citām valsts iestādēm, kurām šāda informācija ikdienā ir nepieciešama – Tiesu administrāciju, Valsts probācijas dienestu, Valsts policiju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Turklāt šī informācijas apmaiņa notiek elektroniski, būtiski ietaupot gan laiku, gan resursus. Kā liecina prakse, bieži vien tieši ātras un operatīvas informācijas apmaiņas trūkums apgrūtina vairāku tiesībsargājošo iestāžu darbu un tiešo funkciju veikšanu.

             
Finansējums:

 649997 EUR, no tiem 552497 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.