28.07.2021 19:08
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv0019-ieslodzijuma-vietu-eku-standartu-izstradasana?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv0019-ieslodzijuma-vietu-eku-standartu-izstradasana

Projekts LV0019 „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana”drukāt

2013. gada 29. jūlijā

Projekta LV0019 „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana” īstenotājs  - Ieslodzījuma vietu pārvalde.

Tā mērķis ir sekmēt efektīvas sodu piemērošanas sistēmu attīstību Latvijā, kas atbilst starptautiskajos noteikumos un nacionālajā likumdošanā noteiktajām prasībām.

Projekta rezultātā tiks rekonstruēta Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem pirmstiesas apcietinājuma nodaļa


Projekta īstenošanas laikā kā paraugs piemērotas ieslodzījuma vides izveidei tika izstrādāti starptautisko rekomendāciju normām atbilstoši ieslodzījuma vietu ēku standarti. Kā arī atbilstoši standartiem uzbūvēts jauns dzīvojamo ēku komplekss Cēsu nepilngadīgo pāraudzināšanas iestādē, kas nodrošinās resocializācijas darba efektivizēšanu. 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai īstenotas šādas aktivitātes:

  1. Veikts pētījums esošās situācijas uzlabošanai ieslodzījumu vietās, kura laikā tika pētīta arī citu valstu pieredze. Seši Latvijas eksperti devās vizītē uz Igauniju un Norvēģiju, lai iegūtu citu valstu pieredzi apcietināto ieslodzījumu vietu izveidei nepilngadīgajiem. Pamatojoties uz iegūto pieredzi, tika izstrādātas „Vadlīnijas darbam ar nepilngadīgajiem apcietinātajiem”, kurās ietilpst šādas nodaļas: nepilngadīgo personu brīvības atņemšanas un apcietinājuma izpildes politikas pamatprincipi; nepilngadīgo personu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas mērķi; resocializācija un sniedzamā palīdzība; veicamā obligātā ārstēšana, kā arī tika izstrādātas „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

2. Rekonstrukcijas darbi – uzbūvēta moderna ēka apcietināto jauniešu izvietošanai, kurā ir izbūvētas 20 divvietīgas kameras, paredzētas telpas transporta un cilvēku plūsmas kontrolei, uzraudzības nodrošināšanai, kā arī telpas, kur apcietinātie un notiesātie var satikties ar ģimenes locekļiem. Jaunās ēkas kopējā platība ir 1071 m2 (apkurināmā platība 853 m2, neapkurināmā platība 218 m2).          

Finansējums:

 1280500 EUR, no tiem 1088425 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.