28.07.2021 20:42
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2004-2009/prioritate-tieslietas/projekts-lv0021-bijuso-notiesato-resocializacijas-kompleksas-programmas-attistiba-latvija-2008-2010?url=lv%2F2004-2009%2Fprioritate-tieslietas%2Fprojekts-lv0021-bijuso-notiesato-resocializacijas-kompleksas-programmas-attistiba-latvija-2008-2010

Projekts LV 0021 „Bijušo notiesāto resocializācijas kompleksās programmas attīstība Latvijā 2008. – 2010. gadā”drukāt

2013. gada 29. jūlijā

Projekta LV 0021 „Bijušo notiesāto resocializācijas kompleksās programmas attīstība Latvijā 2008. – 2010. gadā”  īstenotājs - Biedrība „Integrācija Sabiedrībai”.
Tā mērķis ir samazināt noziedzību un novērst atkārtotu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu bijušo notiesāto vidū.

Projekta rezultātā tiks sniegta kompleksā resocializācijas programma 40 personām, kā arī uzbūvētas jaunas un renovētas sociālās rehabilitācijas centra „Ratnieki” vecās telpas, tādā veidā paplašinot centra telpas un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti
 


Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas centrā ,,Ratnieki” (turpmāk – Centrs) divās dzīvojamās ēkās tika nodrošinātas vietas 20 klientu uzņemšanai un izmitināšanai. Programmas ieviešanas laikā tika nodrošinātas klientu sadzīves pamatvajadzības: ēdināšana trīs reizes dienā, higiēnas piederumi katram klientam, dzīvojamo telpu elektrības, apkures, telekomunikāciju un transporta izmaksas. Centrā projekta īstenošanas laikā trīs mēnešu programmu apguva 40 klienti. Centra klientiem bija pieejama psihologa palīdzība, kurš sniedza individuālās konsultācijas, grupu apmācības, kā arī veica praktiskās apmācības, palīdzot apgūt komunikācijas un personīgo attiecību metodes. Sociālais darbinieks piedāvāja gan individuālās konsultācijas, gan grupu apmācības sociālo problēmu risināšanai.

Tika veiktas arodapmācības klientu darba iemaņu atjaunošanai un apgūšanai. Bija iespēja apgūt iemaņas galdniecībā un iegūt sertifikātu. Klienti piedalījās Centra teritorijas kārtības uzturēšanas darbos, telpu sakopšanā, dārza darbos un strādāja slimnīcā.

Projekta laikā speciālistu darbam ar klientiem tika uzbūvēta Centra administratīvā ēka un angāra tipa galdnieku darbnīca. Teritorija tika labiekārtota un apzaļumota.

Projekta laikā notika 9 informatīvie pasākumi, no tiem 3 semināri - diskusijas, kā arī, lai veicinātu problēmu risināšanu bijušo ieslodzīto resocializācijas jomā, notika aktīva sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm. Ieslodzītajiem Brasas un Šķirotavas cietumos tika piedāvāti morāles un ētikas speciālista konsultācijas, kuru mērķis bija motivēt ieslodzītos pēc atbrīvošanās piedalīties Centra piedāvātajā sociālajā rehabilitācijā.

Projekta īstenošanas laikā Biedrības ,,Integrācija sabiedribai” izstrādāja priekšlikumus noziedzības samazināšanai, izveidojot Latvijā sociālās rehabilitācijas centru tīklu bijušo notiesāto resocializācijai. Projekta ietvaros sagatavotie priekšlikumi tika prezentēti ārvalstu bijušo notiesāto sociālās rehabilitācijas speciālistiem starptautiskās konferencēs Rumānijā, Kirgīzijā, Lietuvā un Norvēģijā.  

Finansējums:

506832 EUR, no tiem 430807 EUR Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums.