26.01.2021 07:24
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014?url=lv%2F2009-2014%2F&page=10
Programmas ietvaros notikusi septītā sadarbības komiteja
2014. gada 3. oktobrī
2014. gada 11. septembrī Rīgā notika septītā programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” (turpmāk – programma) Sadarbības komiteja,
Paveiktais Valsts policijas projektā četrus mēnešus pēc tā uzsākšanas
2014. gada 26. augustā
Progress Valsts probācijas dienesta projektā gadu pēc tā uzsākšanas
2014. gada 26. augustā
Krustpunktā. Ievads
2014. gada 22. augustā
Ārstēt neārstējamo...
Uzsāk īstenot psihiskās veselības speciālistu konsultācijas darbiniekiem
2014. gada 30. jūlijā
Probācijas dienestā uzsākts īstenot psihiskās veselības speciālistu individuālās atbalsta konsultācijas (supervīzijas) darbiniekiem.