23.06.2021 00:57
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014?url=lv%2F2009-2014%2F&page=12
Apstiprināts projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” iesniegums
2014. gada 20. martā
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” 6. Sadarbības komitejas sanāksmē 2014. gada 12.-14. martā Lillestromā, Norvēģijā tika apstiprināts Valsts policijas projekta iesniegums.
Ziemeļamerikā izrāda interesi par darbu ar dzimumnoziedzniekiem Latvijā
2014. gada 5. martā
Valsts probācijas dienesta prezentētais (Sistēmas darbam ar dzimumnoziedzniekiem izveidi Latvijā) ATSA ikgadējā konferencē Čikāgā publicēts ATSA žurnālā "Forums"
Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2013.gadu
2014. gada 28. februārī
Projekta ietvaros paveiktais 2013.gadā un plānotais 2014.gadā
2014. gada 27. februārī
Pateicoties 2013.gada 3.jūnijā īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienesta) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekta) finansējumam, dienestam ir iespēja turpināt darbu pie resocializācijas sistēmas pilnveidošanas, paaugstinot probācijas darbinieku profesionālo kvalifikāciju.
Eiropas probācijas organizācija publicējusi grāmatas „Probācija Eiropā” nodaļu par probāciju Latvijā
2013. gada 20. decembrī
Eiropas probācijas organizācija savā grāmatā „Probācija Eiropā” publicējusi aktualizētu nodaļu par probāciju Latvijā (autori Liene Klišāne, Dr.jur. Andrejs Judins, Imants Jurevičius). Šajā nodaļā aprakstīta Latvijas probācijas sistēma kopumā, vēsture un nākotnes attīstības virzieni.