26.01.2021 06:52
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014?url=lv%2F2009-2014%2F&page=14
Ir uzsāka Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošana
2013. gada 19. septembrī
Tieslietu ministrija kā programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs un Ieslodzījuma vietu pārvalde 2013.gada 18.septembrī parakstīja projekta līgumu par projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanu.
Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošana
2013. gada 19. jūlijā
Projekts LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, kas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros atklāts 2013.gada 3. jūnijā.
Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšana
2013. gada 8. jūlijā
NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros notikusi trīs iepriekš noteikto projektu vērtēšana.
Projekts LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās"
2013. gada 5. jūlijā
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos iepriekš noteikto projektu LV08/3"Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās".
Projekts LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”
2013. gada 5. jūlijā
Ieslodzījuma vietu pārvalde Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos projektu LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”.