22.06.2021 23:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014?url=lv%2F2009-2014%2F&page=7
Pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas projekta objektos
2015. gada 14. decembrī
Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās (ĪAV) un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.
Notikusi konference „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
2015. gada 25. novembrī
Tieslietu ministrija programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” bilaterālā (sadarbības) fonda ietvaros 2015.gada 19. un 20. novembrī rīkoja konferenci „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
Projektā aktīvi norisinās Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība
2015. gada 5. oktobrī
2015.gada 5.oktobris projektā iezīmējis jaunu posmu – ir uzsākti izglītības pasākumi jaunās nodaļas – “Resocializācija centra atkarīgajiem” personāla pirmajai grupai.
Olainē top “labo pārmaiņu laboratorija”
2015. gada 30. jūlijā
Misija: pārmaiņas
2015.gada pirmajā pusgadā paveiktais projektā LV08/1
2015. gada 6. jūlijā