26.01.2021 07:38
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014?url=lv%2F2009-2014%2F&page=9
Projekta LV08/2 ietvaros jaunās nodaļas apbūves laukumā uzsākti demontāžas darbi, norisinās būvju tehniskā projektēšana
2015. gada 11. februārī
Projekta LV08/2 ietvaros tiek turpināti pasākumi, kuru mērķis ir radīt priekšnoteikumus vielu atkarībā esošu cilvēku terapijai ieslodzījuma apstākļos. Paralēli citām būtiskām aktivitātēm – terapijas metožu izstrādei un personāla izglītošanai, uzsākta arī terapijai piemērotas vides iekārtošana Olaines cietuma teritorijā.
Valsts probācijas dienestā darba grupa sāk strādāt pie resocializācijas darba ar jauniešiem pilnveides
2015. gada 23. janvārī
Valsts probācijas dienesta (turpmāk- dienests) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros ar mērķi veicināt resocializācijas darbu ar jauniešiem un iesaistīt brīvprātīgos no sabiedrības (turpmāk - brīvprātīgie) dienesta mērķu īstenošanā 2015.gada janvārī ir izveidota darba grupa, kas tuvāko mēnešu laikā strādās pie teorētisko un praktisko darba aspektu izstrādes šajā jautājumā
Projekta ietvaros organizēts Elektroniskās uzraudzības ieviešanai veltīts reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls
2014. gada 17. decembrī
Novembra beigās noslēdzies Elektroniskās uzraudzības ieviešanai Latvijā veltītu reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls.
Veikta finansējuma pārdale starp VP, IeVP un VPD realizētajiem projektiem
2014. gada 4. decembrī
2014. gada 6. novembrī stājušies spēkā grozījumi programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” līgumā, kas paredz finansējuma pārdali no Valsts policijas īstenotā projekta, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajiem projektiem.
Starptautiskā konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas/ audzināšanas darbā”, Rīga, 2014.gada 16.-17.oktobris
2014. gada 10. oktobrī
Ilgstoši strādājot ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem, ir secināts, ka darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti un personisko piemērotību sarežģītajam darbam, tāpēc ir jārisina jautājumi par darbinieku labizjūtu.