28.07.2021 20:53
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/bilateralas-attiecibas/divpusejas-attiecibas?url=lv%2F2009-2014%2Fbilateralas-attiecibas%2Fdivpusejas-attiecibas
Polijā notikusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas PL17 “Korekcijas dienestu, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistītu sankciju, uzlabošana” noslēguma konference
2017. gada 8. decembrī
2017. gada 28. novembrī Polijā Popovā notika Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas PL17 “Korekcijas dienestu, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistītu sankciju, uzlabošana” noslēguma konference.
Latvijas pārstāvji piedalās Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijas rīkotā konferencē
2017. gada 27. novembrī
Konference "Korekcijas dienestu darbības efektivitātes priekšnosacījumi – dinamiskā drošība?"
2016. gada 11. novembrī
9. un 10. novembrī Rīgā, viesnīcā Tallink Hotel Riga notika konference "Korekcijas dienestu darbības efektivitātes priekšnosacījumi – dinamiskā drošība?".
Rumānijā notikusi programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konference
2016. gada 18. martā
Laikā no 2016. gada 15.-16.martam Rumānijā tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konference, kurā runāts par aktuālajiem programmu ieviešanas un komunikācijas jautājumiem.
Notikusi konference „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
2015. gada 25. novembrī
Tieslietu ministrija programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” bilaterālā (sadarbības) fonda ietvaros 2015.gada 19. un 20. novembrī rīkoja konferenci „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”