20.10.2017 13:31
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/bilateralas-attiecibas/divpusejas-attiecibas?url=lv%2F2009-2014%2Fbilateralas-attiecibas%2Fdivpusejas-attiecibas
Rumānijā notikusi programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konference
2016. gada 18. martā
Laikā no 2016. gada 15.-16.martam Rumānijā tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konference, kurā runāts par aktuālajiem programmu ieviešanas un komunikācijas jautājumiem.
Notikusi konference „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
2015. gada 25. novembrī
Tieslietu ministrija programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” bilaterālā (sadarbības) fonda ietvaros 2015.gada 19. un 20. novembrī rīkoja konferenci „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
Starptautiskā konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas/ audzināšanas darbā”, Rīga, 2014.gada 16.-17.oktobris
2014. gada 10. oktobrī
Ilgstoši strādājot ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem, ir secināts, ka darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti un personisko piemērotību sarežģītajam darbam, tāpēc ir jārisina jautājumi par darbinieku labizjūtu.