30.09.2020 06:27
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/bilateralas-attiecibas/divpusejas-attiecibas?url=lv%2F2009-2014%2Fbilateralas-attiecibas%2Fdivpusejas-attiecibas%2F&page=2
Starptautiskā konference „Cietumu un Probācijas dienestu personāla profesionālisms korekcijas/ audzināšanas darbā”, Rīga, 2014.gada 16.-17.oktobris
2014. gada 10. oktobrī
Ilgstoši strādājot ar ieslodzītajiem un probācijas klientiem, ir secināts, ka darba efektivitāte ir cieši saistīta ar personāla zināšanām, profesionalitāti un personisko piemērotību sarežģītajam darbam, tāpēc ir jārisina jautājumi par darbinieku labizjūtu.