28.07.2021 20:21
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/bilateralas-attiecibas/nacionalais-bilateralais-fonds?url=lv%2F2009-2014%2Fbilateralas-attiecibas%2Fnacionalais-bilateralais-fonds
Norisinājies seminārs „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas”
2013. gada 3. oktobrī
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Saeimas Juridisko komisiju un Norvēģijas korekcijas dienestu direktorātu 2013. gada 30. septembrī rīkoja semināru „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas”.
Tieslietu ministrija organizēs semināru par atteikšanos no administratīvā aresta
2013. gada 19. septembrī
Tieslietu ministrija Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda nacionālā bilaterālā fonda ietvaros kā programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs sadarbībā ar Saeimu 2013.gada 30.septembrī rīkos semināru „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas”.