28.07.2021 18:51
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/bilateralas-attiecibas/projektu-partneri?url=lv%2F2009-2014%2Fbilateralas-attiecibas%2Fprojektu-partneri

Projektu partneridrukāt

2014. gada 28. februārī

Projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” partneri:

Informācijai:

Projekta Nr.LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" partneri:

Projekta Nr.LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās" partneri: