23.06.2021 00:32
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/norvegijas-arlietu-ministrijas-valsts-sekretare-apmekle-olaines-cietumu-04-04-2014?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Fnorvegijas-arlietu-ministrijas-valsts-sekretare-apmekle-olaines-cietumu-04-04-2014