28.07.2021 21:00
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/notikusi-valsts-probacijas-dienesta-macibu-vizite-igaunija-23-27-09-2013?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Fnotikusi-valsts-probacijas-dienesta-macibu-vizite-igaunija-23-27-09-2013

Notikusi Valsts probācijas dienesta mācību vizīte Igaunijā. 23.-27.09.2013.