28.07.2021 21:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/olaines-atkarigo-centra-darbinieku-apmacibas-un-centra-buvnieciba?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Folaines-atkarigo-centra-darbinieku-apmacibas-un-centra-buvnieciba

Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība