28.07.2021 21:11
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/rekonstruacijas-procesa-esosas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Frekonstruacijas-procesa-esosas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas