22.09.2019 10:02
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/rekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Frekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri