22.06.2021 23:56
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/galerijas/valsts-policijas-istenota-aktivitate-valsts-policija-mits-un-patiesiba-sarunu-festivala-lampa?url=lv%2F2009-2014%2Fgalerijas%2Fvalsts-policijas-istenota-aktivitate-valsts-policija-mits-un-patiesiba-sarunu-festivala-lampa

Valsts policijas īstenotā aktivitāte "Valsts policija – mīts un patiesība" sarunu festivālā Lampa