11.05.2021 13:36
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2F&page=15
Projekts LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”
2013. gada 5. jūlijā
Valsts probācijas dienests Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos prjektu LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”.
Apstiprināta programma LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”
2013. gada 4. jūlijā
Norvēģijas Ārlietu ministrija 2012.gada 12.novembrī apstiprinājusi programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma ”. Tās mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.
Programma LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma"
2013. gada 4. jūlijā
Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto, Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs jaunajā plānošanas periodā prioritātes „Tieslietas un iekšlietas” ietvaros īstenos programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”.