22.06.2021 23:20
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/apstiprinata-programma-lv08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fapstiprinata-programma-lv08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Apstiprināta programma LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”

Apstiprināta programma LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”drukāt

2013. gada 4. jūlijā

Norvēģijas Ārlietu ministrija 2012.gada 12.novembrī apstiprinājusi programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma ”. Tās mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.

Pēc programmas apstiprināšanas tiks uzsākta trīs iepriekš noteikto projektu izvērtēšana, kā to paredz 2012.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.694 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda vadības noteikumi. ”

Programmas ietvaros, atbilstoši Saprašanās memorandam par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. – 2014. gadā, kas noslēgts 2011.gada 28.aprīlī starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti, tiks īstenoti trīs iepriekš noteiktie projekti:

1. “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” )”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts probācijas dienests;

2. “Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”, projekta iesnieguma iesniedzējs Ieslodzījuma vietu pārvalde;

3. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts policija.

Programmas apsaimniekotājs ir Tieslietu ministrija un kā nacionālais programmas partneris piedalās Iekšlietu ministrija.

Finansējums:

 15 360 000 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi 13 056 000 EUR, bet Latvijas valsts līdzfinansējums 2 304 000 EUR.

Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Tieslietu un publiskās drošības ministrijas Korekcijas dienestu departaments.

Programmas īstenošana veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju.