14.04.2021 20:26
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/apstiprinats-projekta-lv08-3-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-standartu-uzlabosana-t-s?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fapstiprinats-projekta-lv08-3-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-standartu-uzlabosana-t-s
 • Sākums
 • >
 • 2009 - 2014
 • >
 • Jaunumi
 • >
 • Apstiprināts projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” iesniegums

Apstiprināts projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” iesniegumsdrukāt

2014. gada 20. martā

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” 6. Sadarbības komitejas sanāksmē 2014. gada 12.-14. martā Lillestromā, Norvēģijā tika apstiprināts Valsts policijas projekta iesniegums.

Latvijā šobrīd funkcionē 22 īslaicīgās aizturēšanas vietas (turpmāk - ĪAV) ar kopējo ietilpību 667 vietas. Daļa ĪAV neatbilst Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam un Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām.

Projekta ietvaros ir plānots uzlabot 10 ĪAV un 11 pagaidu turēšanas vietas, veicot atbilstošus renovāciju/ rekonstrukciju darbus, kā arī aprīkojot ĪAV un pagaidu turēšanas vietas ar nepieciešamo inventāru.

Līdz ar to tiks nodrošināta ĪAV tehniskā stāvokļa uzlabošana atbilstoši Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām un veicināta ĪAV tehniskā stāvokļa atšķirību samazināšanās starp „jaunajām” un „vecajām” Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Lai stiprinātu ĪAV darbinieku kapacitāti, tiks izstrādātas apmācību un profesionālās pilnveides programmas par cilvēktiesību standartiem un Eiropas Padomes rekomendācijām, organizētas apmaiņas vizītes, pieredzes aizgūšanai par citu valstu ĪAV uzbūvi/ standartiem, apmācībām un darba organizāciju.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar četriem partneriem:

 • Eiropas Padomi,
 • Igaunijas Drošības zinātņu akadēmiju,
 • Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldi,
 • Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Projekta kopējais finansējums ir 2 583 962 EUR, no tiem 2 196 368 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 387 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.

Projekta īstenošanu plānots uzsākt 2014. gada 1. maijā.