05.08.2020 20:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ieslodzijuma-vietu-parvalde-aicina-pieteikties-darbam?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fieslodzijuma-vietu-parvalde-aicina-pieteikties-darbam

Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina pieteikties darbamdrukāt

2015. gada 26. jūnijā