05.08.2020 18:58
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2014.gadu

Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2014.gadudrukāt

2015. gada 27. februārī

Tieslietu ministrija ir iesniegusi donorvalsts programmas partneriem ikgadējo programmas pārskatu par programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanu 2014.gadā.

Pielikumā:

1. Ikgadējais programmas pārskats par 2014.gadu;

2. UZRAUDZĪBAS PLĀNS 2015. gadam;

3. Risku novērtējums