26.01.2021 07:09
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-1?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-1
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2015.gadu

Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2015.gadudrukāt

2016. gada 26. februārī

Tieslietu ministrija ir iesniegusi donorvalsts programmas partneriem ikgadējo programmas pārskatu par programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanu 2015.gadā.

Pielikumā:

Ikgadējais programmas pārskats par 2015.gadu;

Uzraudzības plāns 2016.gadam;

Risku novērtējums.