26.01.2021 06:56
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-2?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-2
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2013.gadu

Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2013.gadudrukāt

2014. gada 28. februārī

Tieslietu ministrija ir iesniegusi donorvalsts programmas partneriem ikgadējo programmas pārskatu par programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanu 2013.gadā.

Pielikumā:

Ikgadējais programmas pārskats par 2013.gadu;

Uzraudzības plāns 2014.gadam;

Risku novērtējums.