05.08.2020 18:53
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-3?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fikgadejais-programmas-lv-08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-3
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2016.gadu

Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2016.gadu drukāt

2017. gada 20. martā

Tieslietu ministrija ir iesniegusi donorvalsts programmas partneriem ikgadējo programmas pārskatu par programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanu 2016.gadā.