09.07.2020 13:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/ir-uzsakta-norvegijas-finansu-instrumenta-lidzfinanseta-projekta-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsa?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fir-uzsakta-norvegijas-finansu-instrumenta-lidzfinanseta-projekta-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsa
 • Sākums
 • >
 • 2009 - 2014
 • >
 • Jaunumi
 • >
 • Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošana

Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošanadrukāt

2013. gada 19. jūlijā

Projekts LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, kas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros atklāts 2013.gada 3. jūnijā.

Tā galvenie mērķi un uzdevumi ietverti 4 aktivitātēs:

 1. Jaunas alternatīvas ieslodzījumam izstrāde;
 2. Tehniskie risinājumi elektroniskās uzraudzības ieviešanai;
 3. Resocializācijas sistēmas pilnveide;
 4. Probācijas un ieslodzījuma vietu speciālistu kapacitātes celšana.

Projektā aktivitātes tiks īstenotas divos paralēlos un savstarpēji saturiski saistītos darbības virzienos: tas nodrošinās esošās resocializācijas sistēmas tālāku attīstību un brīvības atņemšanas sodam alternatīvu risinājumu ieviešanu.

Pirmās aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta elektroniskās uzraudzības sistēma, kas sniegs iespēju ieslodzītajiem izciest sodu sabiedrībā, ja vien viņi atbildīs likumā noteiktajām prasībām un paši akceptēs piedalīšanos elektroniskās uzraudzības programmā.

Otrās aktivitātes ietvaros paredzēts iegādāties nepieciešamo elektroniskās uzraudzības aparatūru, kā arī izveidot Centrālās uzraudzības nodaļu.

Trešās aktivitātes ietvaros plānots īstenot pasākumus, kas turpina resocializācijas sistēmas tālāku attīstību, ietverot pētījumu izstrādi par probācijas klientu riskiem, vajadzībām. Tāpat tiks izstrādāta korekcijas programma no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem jauniešiem vecumā no 14-25 gadiem, lai sniegtu atbalstu dzīves posmā, kurā ir augsta riska iespēja izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu.

Ceturtās aktivitātes ietvaros tiks nodrošinātas apmācības zināšanu un prasmju uzlabošanai probācijas un ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

Projekta darbības laiks ir no 2013.gada 3. jūnija līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Un tam plānotais finansējums ir 2 650 428 EUR, no tiem 2 252 864 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 397 564 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.