14.04.2021 21:03
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/norvegijas-arlietu-ministrijas-valsts-sekretare-apmekles-olaines-cietumu?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fnorvegijas-arlietu-ministrijas-valsts-sekretare-apmekles-olaines-cietumu

Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre apmeklēs Olaines cietumudrukāt

2014. gada 3. aprīlī

Š.g. 4.aprīlī Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre Ingvilla Nesa-Stuba (Ingvild Næss Stub) ieradīsies vizītē Latvijā un tās laikā apmeklēs arī Olaines cietumu.

Vizītes laikā plānots iepazīstināt Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāri ar cietuma teritoriju un pārrunāt projekta LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk - Projekts) aktualitātes.

Ingvillas Nesas Stubas (Ingvild Næss Stub) vizītes laikā tiksies arī ar vairākām Tieslietu ministrijas amatpersonām, kā arī Finanšu ministrijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadošās iestādes vadītāja vietnieci, Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Olaines cietuma vadību.

Papildu informācija:

Projekts tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros. Tā finansējums ir 8 277 294 EUR, no tiem 7 035 700 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 1 241 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.

Projekta mērķis ir izveidot sistēmu darbam ar notiesātajiem, kuriem ir atkarības problēmas. Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu nodaļu darbam ar narkotiku lietotājiem, īstenot resocializācijas programmas un apmācīt ieslodzījuma vietu darbiniekus.