11.05.2021 13:54
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/norvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-planosanas-perioda-programmas-lv08-latvijas-korekcijas?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fnorvegijas-finansu-instrumenta-2009-2014-gada-planosanas-perioda-programmas-lv08-latvijas-korekcijas
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” izvērtēšana

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” izvērtēšanadrukāt

2018. gada 2. janvārī

Saskaņā ar Noteikumos par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009. - 2014. gadā teikto, Tieslietu ministrijai kā programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" (turpmāk – Programma) apsaimniekotājam bija jānodrošina Programmas novērtējuma veikšana, lai izvērtētu Programmas sasniegtos mērķus un sniegto ietekmi uz izmaiņām korekcijas dienestu sistēmā.

Izvērtēšanas ziņojums pievienots pielikumā.