26.01.2021 07:11
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/norvegijas-konstitucijas-divsimtgades-pasakums-esplanade?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fnorvegijas-konstitucijas-divsimtgades-pasakums-esplanade

Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākums Esplanādē drukāt

2014. gada 16. maijā

Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākumā varēs iepazīties ar Tieslietu ministrijas Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros līdzfinansēto programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”

Š.g.  17.maijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 Esplanādē ikvienam būs pieejama vērienīga kultūras programma, ko organizē Norvēģijas vēstniecība par godu Norvēģijas konstitūcijas pieņemšanas 200.gadadienai.

Norvēģijas konstitūcija tika pieņemta 1814. gada 17. maijā, un tā ir Eiropā vecākā un pasaulē otra vecākā konstitūcija, kas joprojām ir spēkā. Norvēģijas konstitūcija ieņem īpašu vietu Norvēģijas vēsturē – tā lika pamatus demokrātijai un palīdzēja nodrošināt Norvēģijai neatkarīgas valsts statusu, un ir Norvēģijas brīvības, neatkarības un demokrātijas simbols.

Šī būs lieliska iespēja ar plašu kultūras pasākumu programmu svinēt Norvēģijas valsts svētkus, iepazīstot norvēģu kultūru, kā arī uzzināt informāciju par  EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētajām programmām un projektiem Latvijā, tajā skaitā, ar Tieslietu ministrijas īstenoto Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros līdzfinansēto programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”, kuras mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.

Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” kopējais finansējums ir 15 360 000 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi 13 056 000 EUR, bet Latvijas valsts līdzfinansējums 2 304 000 EUR. Programmas projektu īstenošana noslēgsies 2016. gada 30. aprīlī.

Informējam, ka 2014. gada 17. maija organizētā pasākuma ietvaros Valsts probācijas dienests kā projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenotājs sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem prezentēs elektroniskās uzraudzības aproci, praktiski to nodemonstrējot. Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvalde prezentēs projekta "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” līdz šim projekta īstenošanas gaitā sasniegto un projektā plānotos sasniedzamos mērķus.