26.01.2021 08:15
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/notikusi-valsts-probacijas-dienesta-macibu-vizite-igaunija?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fnotikusi-valsts-probacijas-dienesta-macibu-vizite-igaunija

Notikusi Valsts probācijas dienesta mācību vizīte Igaunijādrukāt

2013. gada 1. oktobrī

Valsts probācijas dienesta projekta "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros laika periodā no 2013.gada 23. līdz 27. septembrim tika īstenota mācību vizīte Igaunijā, kurā pētīta un iepazīta Igaunijas pieredze elektroniskās uzraudzības ieviešanā.

Vizītes laikā dalībnieki tikās ar Igaunijas Tieslietu ministrijas, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta pārstāvjiem un tiesnešiem, ar mērķi pētīt Igaunijas pieredzi elektroniskās uzraudzības ieviešanā.

Darbs pie elektroniskās sistēmas ieviešanas Igaunijā ar vispārējām diskusijām uzsākts  2004.gadā. 2006.gadā tika uzsākta projekta īstenošana, savukārt 2007.gada 22.maijā uzsākta praktiskā elektroniskās uzraudzības īstenošana ar pirmās elektroniskās aproces uzlikšanu nosacīti pirms termiņa atbrīvotai personai.

Vizītes laikā dalībnieki tikās ar politikas veidotājiem, kur tika informēti par sistēmas likumdošanas izveidošanas vēsturi, kā arī tās perspektīvām.

Vizītes dalībnieki apmeklēja Viru cietumu, Johvi un Tartu krimināluzraudzības dienestus un guva ieskatu šo iestāžu ikdienas darbā saistībā ar elektroniskās uzraudzības īstenošanu praksē.

Mācību vizītē piedalījās:

Sandra Daugaviete, Ģenerālprokuratūras Specializētās vairāku nozaru prokuratūras virsprokurore;

Elita Jurkjāne, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas virsprokurore;

Ilona Kronberga, sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” juriste, pētniece;

Kristīne Ķipēna, Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja;

Oksana Kulakova, Ieslodzījumu vietu pārvaldes Juridiskā dienesta vadītāja;

Jānis Nicmanis, Valsts probācijas dienesta Projekta koordinators;

Sandis Puks, Valsts probācijas dienesta Projekta jurists;

Ilvars Vītols, Valsts probācijas dienesta Izlīgumu, izvērtēšanas ziņojumu un piespiedu un sabiedrisko darbu departamenta Izvērtēšanas ziņojumu nodaļas vecākais referents.