26.01.2021 07:45
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/olaines-cietuma-bus-nodala-ieslodzitajiem-ar-atkaribam?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Folaines-cietuma-bus-nodala-ieslodzitajiem-ar-atkaribam

Olaines cietumā būs nodaļa ieslodzītajiem ar atkarībām drukāt

2014. gada 7. aprīlī

Š. g. 4.aprīlī Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre Ingvilla Nesa-Stuba (Ingvild Næss Stub) apmeklēja Olaines cietumu. Vizītes laikā Ingvilla Nesa-Stuba iepazinās ar projekta aktualitātēm, kas paredz izveidot sistēmu darbam ar notiesātajiem, kuriem ir atkarības problēmas, kā arī apskatīja cietuma un cietuma slimnīcas teritoriju.

Projekts "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” tiek īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, un tas paredz izveidot atsevišķu nodaļu narkotiku lietotāju aprūpei un apmācīt ieslodzījuma vietu darbiniekus strādāt ar ieslodzītajiem, kuriem ir atkarības problēmas. Plānots, ka jaunajā nodaļā būs iespējams izmitināt 200 ieslodzīto, kur tie varēs iesaistīties speciāli izstrādātā resocializācijas programmā.

Ingvilla Nesa-Stuba tikās ar Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas amatpersonām, kā arī ar Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Olaines cietuma vadību.

Vizītes laikā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks stratēģijas jautājumos Inguss Kalniņš uzsvēra:

„Ir paveikts liels darbs, lai varētu uzsākt jaunās cietuma nodaļas būvniecības darbus. Tieslietu ministrija atzinīgi novērtē gan Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu, gan sadarbību ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Olaines cietuma vadību.

Esam gandarīti, ka šāds projekts tiek īstenots tieši Latvijā, kas ir milzīgs solis visas ieslodzījuma vietu sistēmas pilnveidošanā atbilstoši mūsdienu prasībām.”

Papildu informācija:

Projekts tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros. Tā finansējums ir 8 277 294 EUR, no tiem 7 035 700 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums un 1 241 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.

Šobrīd ieslodzījuma vietās ir grūtības izolēt atkarīgos no narkotiskajām un psihotropajām vielām. Projekta īstenošanas rezultātā plānots šo problēmu risināt.