24.09.2020 18:02
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/pabeigti-rekonstrukcijas-renovacijas-darbi-pirmajos-valsts-policijas-projekta-objektos?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fpabeigti-rekonstrukcijas-renovacijas-darbi-pirmajos-valsts-policijas-projekta-objektos

Pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas projekta objektosdrukāt

2015. gada 14. decembrī

Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās (ĪAV) un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.

Pirmo objektu rekonstrukcijas/renovācijas darbi ir uzsākti vēl š.g. jūnijā, savukārt decembrī rekonstrukcijas/renovācijas darbi norīt jau 20 objektos. Pateicoties Norvēģijas finanšu instrumenta finansējumam jau ir pabeigti un pieņemti darbi 5 Valsts policijas objektos – 4 pagaidu turēšanas telpās Rīgas reģiona pārvaldes Latgales un Zemgales iecirknī, Olaines un Salaspils iecirknī, kā arī 3.decembrī ir pieņemti darbi Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa ĪAV.

Rekonstrukcijas/renovācijas darbu mērķis ir izveidot vienotos standartus Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās un pagaidu turēšanas telpās, ievērojot Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) rekomendācijas par aizturēto personu turēšanas apstākļiem – tehnisko projektu un darba uzdevumu izstrāde notika Eiropas Padomes ekspertu vadībā. Kopējais projekta finansējums ir 2,8 milj.euro. Rekonstrukcijas/renovācijas darbus 21 Valsts policijas objektā ir plānots pabeigt un pieņemt līdz 2016.gada 30.aprīlim.