11.05.2021 13:08
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/polija-notikusi-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-pl17-korekcijas-dienestu-tostarp-ar-brivib?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fpolija-notikusi-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-pl17-korekcijas-dienestu-tostarp-ar-brivib
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Polijā notikusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas PL17 “Korekcijas dienestu, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistītu sankciju, uzlabošana” noslēguma konference

Polijā notikusi Norvēģijas finanšu instrumenta programmas PL17 “Korekcijas dienestu, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistītu sankciju, uzlabošana” noslēguma konferencedrukāt

2017. gada 8. decembrī

2017. gada 28. novembrī Polijā Popovā notika Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas PL17 “Korekcijas dienestu, tostarp ar brīvības atņemšanu nesaistītu sankciju, uzlabošana” noslēguma konference.

To organizēja Polijas Centrālā Ieslodzījuma vietu pārvalde. Piedalījās projektu īstenotāji, programmas donorvalsts pārstāvji, pārstāvji no Latvijas Tieslietu ministrijas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes, kā arī Lietuvas, Čehijas, Rumānijas un Ukrainas.

Programmas PL17 ietvaros tika īstenoti septiņi projekti, uzlabojot Polijas korekcijas dienestu sistēmu. Projektu laikā dažādās apmācībās piedalījās 24 000 darbinieki, 5 000 ieslodzītie piedalījās suņu terapijā, cietumos izvietotas un aprīkotas īpaši bērniem paredzētas vietas, nodrošinot tiem draudzīgāku vidi radinieku apmeklējuma laikā, iegādāts aprīkojums ieslodzījuma vietām, izstrādātas un ieviestas informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Lai nodrošinātu korekcijas dienestu sistēmu attīstību ne tikai katrā saņēmējvalstī atsevišķi, bet vairākās valstīs vienlaicīgi, kā arī lai radītu vienotu izpratni par korekcijas dienestu sistēmu attīstības virzieniem, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts kā donorvalsts programmas partneris piedāvājis veidot ciešāku sadarbību starp saņēmējvalstīm Eiropā. Piedaloties Polijas NFI programmas PL17 noslēguma konferencē, Tieslietu ministrijas pārstāvji īstenoja vienu no Norvēģijas partneru pamatmērķiem – stiprināja sadarbību starp valstīm. Šis virziens tiks turpināts arī īstenojot nākamo NFI 2014. - 2021. gada plānošanas periodu, kad starptautiska sadarbība būs nepieciešama korekcijas dienestu darbinieku mācību centra izveidei Olaines cietuma teritorijā.

Programmas PL17 kopējais finansējums 13 000 000 EUR.