11.05.2021 14:10
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/programma-lv08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-reform?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprogramma-lv08-latvijas-korekcijas-dienestu-un-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-reform
 • Sākums
 • >
 • 2009 - 2014
 • >
 • Jaunumi
 • >
 • Programma LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma"

Programma LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma"drukāt

2013. gada 4. jūlijā

Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto, Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs jaunajā plānošanas periodā prioritātes „Tieslietas un iekšlietas” ietvaros īstenos programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”.

Norvēģijas valdības līdzfinansētās programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.

Programmas ietvaros Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs un Iekšlietu ministrija kā programmas partneris

īstenos trīs iepriekš noteiktus projektus,

kuru mērķis būs risināt problēmas saistībā ar pieaugošo cietumnieku skaitu un pārblīvētajiem cietumiem, palielināt ieslodzījuma alternatīvu izmantošanu, vērst pastiprinātu uzmanību uz mazāk aizsargātajām grupām ieslodzījuma vietās un uzlabot ieslodzīto un ieslodzījuma vietu darbinieku kompetences un darbspējas.

Trīs iepriekš noteiktie projekti būs:

 1. "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts probācijas dienests;
 2. „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”, projekta iesnieguma iesniedzējs Ieslodzījuma vietu pārvalde;
 3. Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās”, projekta iesnieguma iesniedzējs Valsts policija.

Programmas kopējais finansējums ir 15 360 000 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi 13 056 000 EUR, bet Latvijas valsts līdzfinansējums 2 304 000 EUR. Donoru programmas partneris ir Norvēģijas Tieslietu un publiskās drošības ministrijas Korekcijas dienestu departaments. Programmas īstenošana veicinās divpusējo attiecību stiprināšanu starp Latviju un Norvēģiju.

Hronoloģiska lēmumu un programmas dokumentācijas pieņemšanas gaita:

 • 2011.gada 20.decembrī Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavoto MK rīkojuma projektu "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesnieguma projektu".
 • 2011.gada 28.decembrī izdots MK rīkojums Nr. 689 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesnieguma projektu",  kas akceptēja turpmāku programmas izstrādi.
 • 2011. gada decembrī Finanšu ministrija kā Nacionālā vadošā iestāde iesniedza valdības apstiprināto Tieslietu ministrijas sagatavoto Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" iesniegumu Finanšu instrumentu birojam, kura uzdevums bija programmas iesniegumu izvērtēt un tad pieņemt vai noraidīt.
 • 2012.gada 12.novembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja programmu LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma".