24.09.2020 18:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/projekta-ietvaros-organizets-elektroniskas-uzraudzibas-ieviesanai-veltits-regionalo-konsultativo-pad?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprojekta-ietvaros-organizets-elektroniskas-uzraudzibas-ieviesanai-veltits-regionalo-konsultativo-pad
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Projekta ietvaros organizēts Elektroniskās uzraudzības ieviešanai veltīts reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls

Projekta ietvaros organizēts Elektroniskās uzraudzības ieviešanai veltīts reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju ciklsdrukāt

2014. gada 17. decembrī

Novembra beigās noslēdzies Elektroniskās uzraudzības ieviešanai Latvijā veltītu reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls.

Laika posmā no 19.09.2014. līdz 28.11.2014. tika īstenotas sešas konsultatīvo padomju kopējās sanāksmes: Latgales reģionā (Rēzeknē), Vidzemes reģionā (Valmierā), Rīgas reģionā (Siguldā), Kurzemes reģionā (Liepājā) un Zemgales reģionā (Jelgavā), kā arī konsultatīvo padomju sanāksme Rīgā.

Šajās sanāksmēs piedalījās Valsts probācijas dienesta (turpmāk - VPD) sadarbības partneri kriminālsodu īstenošanā – tiesu, prokuratūru, pašvaldību un policijas pārstāvji. Konsultatīvo padomju uzdevums bija izvērtēt pašreizējo situāciju, rast vienotu pieeju elektroniskās uzraudzības ieviešanas jautājumu risināšanā, nodrošināt informatīvo saikni starp dienestu, valsts iestādēm, pašvaldību un citām iestādēm, kā arī uzlabot sadarbību un informēt par aktuālo dienesta darbībā (elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana Latvijā). Ar prezentācijām konsultatīvo padomju sanāksmēs uzstājās VPD vadītājs M.Papsujevičs, VPD centrālā aparāta, kā arī Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji.

Konsultatīvo padomju sanāksmēs Valsts probācijas dienesta sadarbības partneri tika informēti par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī pašreizējām kriminālsodu politikas vadlīnijām. Dialogā starp Valsts probācijas dienestu un citām valsts un pašvaldību institūcijām tika pārrunāti sadarbībai svarīgie jautājumi un elektroniskās uzraudzības piemērošanas un īstenošanas perspektīvas.