23.06.2021 00:08
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/projekts-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmesana-ieskaitot-iespejamo-pilotprojektu-elektron?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprojekts-lv08-1-alternativu-brivibas-atnemsanai-sekmesana-ieskaitot-iespejamo-pilotprojektu-elektron
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Projekts LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”

Projekts LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”drukāt

2013. gada 5. jūlijā

Valsts probācijas dienests Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos prjektu LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”.

Latvijā ir viens no augstākajiem ieslodzīto skaita rādītājiem Eiropas Savienībā (ES). 2011.gada nogalē tie bija 6570 ieslodzītie, no tiem 4548 notiesātie.

Projekta mērķis ir palielināt iespējas piemērot brīvības atņemšanas sodam alternatīvos sodus un samazināt brīvības atņemšanas soda termiņus

Projekta ietvaros plānots izveidot Elektroniskās uzraudzības (EU) sistēmu. Lai to nodrošinātu, tiks iegādātas elektroniskās aproces un to funkcionēšanai nepieciešamais aprīkojums. Elektronisko uzraudzību vienlaicīgi varēs veikt 200 klientiem, kas atbildīs likumā noteiktajiem kritērijiem (nebūs sabiedrībai bīstami) un kuri piekritīs piedalīties Elektroniskās uzraudzības programmā.

Tāpat plānots pilnveidot ieslodzīto resocializācijas sistēmu. Šobrīd Latvijā nav korekcijas programmas, kas paredzēta no ieslodzījuma vietām atbrīvotiem jauniešiem (14-25 gadi). Ik dienu Valsts probācijas dienesta uzraudzībā šajā vecumgrupā ir vairāk kā 1000 klienti, gada kopējais apgrozījums aptuveni 3000 klienti, un ieslodzījumā vecumgrupā līdz 25 gadiem atrodas aptuveni 1000 personas. Šādas programmas ieviešana paplašinās esošo resocializācijas instrumentu klāstu un mazinās recidīva risku.

Projekta ietvaros plānots organizēt pieredzes apmaiņas vizītes, dažādus profesionālās kapacitātes celšanas pasākumus un izveidot profesionālā atbalsta sistēmu probācijas darbiniekiem, kas ietvertu sevī supervizora- psihologa konsultācijas. Tāpat tiks analizēta citu valstu Elektroniskās uzraudzības un citu probācijas mehānismu pieredze un iespēja piemērot to Latvijā.

Projekta partneri:

Informācijai:

Finansējums:

2 650 428 EUR, no tiem 2 252 864 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 397 564 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.