09.07.2020 13:10
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/projekts-lv08-3-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-standartu-uzlabosana-tai-skaita-aktiv?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fprojekts-lv08-3-valsts-policijas-islaicigas-aizturesanas-vietu-standartu-uzlabosana-tai-skaita-aktiv
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Projekts LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās"

Projekts LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās"drukāt

2013. gada 5. jūlijā

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos iepriekš noteikto projektu LV08/3"Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās".

 

Latvijā  ir 23 īslaicīgās aizturēšanas vietas (turpmāk tekstā - ĪAV) un vairums no tām neatbilst Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam un Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komitejas rekomendācijām. ĪAV nereti ir pārapdzīvotas, ierīkotas novecojušās, mūsdienu prasībām neatbilstošās ēkās, kurās nav iespējams nodrošināt nepieciešamo dabīgo apgaismojumu, sanitārās prasības un ventilāciju. Tāpat Eiropas Padomes Spīdzināšanas komiteja vērsusi uzmanību uz nepieciešamību veikt policijas darbinieku apmācību cilvēktiesību jautājumos.

Lai uzlabotu apstākļus ĪAV un celtu policijas darbinieku kompetenci darbā ar aizturētajiem, plānots īstenot projektu.

Projekta mērķi ir rekonstruēt īslaicīgās aizturēšanas vietas, mazināt pārapdzīvotību īslaicīgās aizturēšanas vietās, uzlabot īslaicīgo aizturēšanas vietu darbinieku zināšanas un kapacitāti.

Projekta laikā tiks rekonstruētas 10 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales policijas pārvaldēs un 11 pagaidu turēšanas vietās Rīgas reģiona pārvaldē. Tāpat tiks izstrādātas profesionālās pilnveides programmas ĪAV personālam, iekļaujot jaunāko praksi cilvēktiesību standartu izpildē.

Paralēli notiks darbs pie aktivitātēm, kas vērstas uz līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšanu/ likvidēšanu. 2011.gadā izstrādāta Administratīvo sodu sistēmas koncepcija, kas paredz pakāpeniski likvidēt administratīvo arestu, kā arī ietver citus grozījumus attiecībā uz administratīvo sodu sistēmu.

Projekta partneri:

Finansējums:

2 583 962 EUR, no tiem 2 196 368 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 387 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.