23.06.2021 00:59
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/rumanija-notikusi-programmas-apsaimniekotaju-un-donorvalsts-parstavju-konference?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Frumanija-notikusi-programmas-apsaimniekotaju-un-donorvalsts-parstavju-konference

Rumānijā notikusi programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konferencedrukāt

2016. gada 18. martā

Laikā no 2016. gada 15.-16.martam Rumānijā tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas apsaimniekotāju un donorvalsts pārstāvju konference, kurā runāts par aktuālajiem programmu ieviešanas un komunikācijas jautājumiem.

Konference tika organizēta divas daļās. Pirmajā daļā programmu apsaimniekotāji dalījās savstarpējā pieredzē un diskutēja par aktuāliem problēmjautājumiem programmu ieviešanā. Otrajā daļā tika spriests par efektīvākiem komunikācijas veidiem un rīkiem, nododot informāciju par Norvēģijas finanšu instrumentu sabiedrībai.

Ar lielu interesi programmu apsaimniekotāji uzklausīja informāciju no Finanšu instrumenta biroja pārstāves Disas Sigurgeirsdotiras (Dís Sigurgeirsdóttir), kas iepazīstināja ar iespējamām prioritātēm nākamajā finansēšanas periodā.

Konference bija lieliska platforma bilaterālo attiecību un jau nodibinātu kontaktu stiprināšanai, tādā veidā uzlabojot sadarbību gan starp programmu apsaimniekotājiem gan donorvalsti.

Attēlā: Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta Starptautisko attiecību nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen)  un Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors Agris Batalauskis