26.01.2021 07:28
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/sanaksme-eiropas-probaciju-un-ieslodzijuma-vietu-darbiniekiem-niderlande?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fsanaksme-eiropas-probaciju-un-ieslodzijuma-vietu-darbiniekiem-niderlande

Sanāksme Eiropas probāciju un ieslodzījuma vietu darbiniekiem Nīderlandēdrukāt

2013. gada 25. septembrī

2013.gada 20.septembrī Utrechtā, Nīderlandē, notika sagatavošanās sanāksme par kopīgām pieejām un šķēršļiem izglītības un apmācības jautājumos Eiropas probāciju un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, CEP/Europris semināram, kas notiks 2013.gada 10.-11.decembrī Amersfortā, Nīderlandē

Sanāksmē piedalījās 12 probācijas un ieslodzījuma vietu apmācību eksperti no dažādām Eiropas valstīm - Nīderlandes, Slovēnijas, Francijas, Latvijas, Norvēģijas un Īrijas. Sanāksmes gaitā dalībnieki īsumā iepazīstināja klātesošos ar mācību sistēmu pārstāvētajā valstī. Tas, kā tiek organizētas mācības katrā no šīm valstīm (apmācību ilgums, teorētisko un praktisko zināšanu proporcionālais sadalījums, pieeja apmācībām un mācību metodes), ļoti atšķiras un lielā mērā ir saistīts ar katras valsts vēsturisko attīstību („vecās” un „jaunās” ES dalībvalstis) un kultūras atšķirībām.

Sanāksmē tika pārrunāti un kopīgās diskusijās izstrādāti pieci jautājumi/tēmas: darbinieku atlase un apmācība, izdegšana, e-mācības, motivācija un novērtēšana, ar kurām sīkāk plānots strādāt darba grupās CEP/Europris seminārā decembrī. Decembra semināra darba grupu rezultātus - konkrētas rekomendācijas un praktiskos iznākumus – probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieki varēs izmantot ikdienas darbā. Minētās rekomendācijas būs pieejamas CEP/Europris mājas lapā.