26.01.2021 07:46
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/tieslietu-ministrija-organizes-seminaru-par-atteiksanos-no-administrativa-aresta?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Ftieslietu-ministrija-organizes-seminaru-par-atteiksanos-no-administrativa-aresta

Tieslietu ministrija organizēs semināru par atteikšanos no administratīvā arestadrukāt

2013. gada 19. septembrī

Tieslietu ministrija Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda nacionālā bilaterālā fonda ietvaros kā programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs sadarbībā ar Saeimu 2013.gada 30.septembrī rīkos semināru „Atteikšanās no administratīvā aresta: ieguvumi un alternatīvas”.

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu „Administratīvo pārkāpumu procesa likums”, kas

paredz būtiskas reformas administratīvo pārkāpumu jomā, tostarp administratīvā soda – administratīvais arests – izslēgšanu no administratīvo sodu sistēmas.

Semināra mērķis ir nostiprināt izpratni par administratīvā aresta nepieļaujamību administratīvo pārkāpumu jomā un rosināt diskusiju par iespējamām alternatīvām administratīvajam arestam. Pasākumu atklās Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzrunu teiks Norvēģijas vēstnieks Latvijā Jāns Grevstads (Jan Grevstad), aicināti piedalīties Saeimas deputāti no Juridiskās un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijām, pārstāvji no Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības un Eiropas padomes, kā arī citi nozares speciālisti.

Seminārs notiks divās daļās. Pirmajā plānoti ārvalstu un vietējo ekspertu priekšlasījumi. Otrajā - diskusijas.