11.05.2021 13:20
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/tieslietu-ministrs-un-norvegijas-karalistes-vestnieks-latvija-noverte-divpusejo-sadarbibu?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Ftieslietu-ministrs-un-norvegijas-karalistes-vestnieks-latvija-noverte-divpusejo-sadarbibu
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Tieslietu ministrs un Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā novērtē divpusējo sadarbību

Tieslietu ministrs un Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā novērtē divpusējo sadarbību drukāt

2017. gada 24. novembrī

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Egils Hāgens (Steinar Egil Hagen) 2017. gada 24. novembrī īsā sanāksmē izteica abpusēju pateicību par sadarbību Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada plānošanas perioda ietvaros, uzlabojot un attīstot korekcijas dienestu sistēmu Latvijā. Dzintars Rasnačs novērtē gan Norvēģijas finansiālo atbalstu, gan neatsveramo zināšanu bāzi, kas saņemta, īstenojot programmu LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”. Šajā Norvēģijas finanšu instrumenta periodā paveiktais ir lielisks apliecinājums tam, ka kopīgiem spēkiem iespējams mazināt sociālekonomiskās atšķirības un veidot lielisku, ciešu un draudzīgu sadarbību. Abas puses izteica cerību un vēlmi sadarboties arī nākamajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada plānošanas periodā.