24.09.2020 18:36
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/uzsak-istenot-psihiskas-veselibas-specialistu-konsultacijas-darbiniekiem?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fuzsak-istenot-psihiskas-veselibas-specialistu-konsultacijas-darbiniekiem

Uzsāk īstenot psihiskās veselības speciālistu konsultācijas darbiniekiemdrukāt

2014. gada 30. jūlijā

Probācijas dienestā uzsākts īstenot psihiskās veselības speciālistu individuālās atbalsta konsultācijas (supervīzijas) darbiniekiem.

Finansējums speciālistu piesaistei saņemts no Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Valsts probācijas dienesta projekta "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)". Psihiskās veselības speciālistu piesaiste īstenota ar iepirkuma procedūras starpniecību. Kopumā dienests līdz 2016.gadam ir iepircis 629 speciālistu kontaktstundas darbiniekiem.
No visiem 376 dienestā nodarbinātajiem supervīzijas būs pieejamas tikai tiem, kuri aci pret aci strādā ar klientiem. Darba sarežģītības un emocionālās spriedzes dēļ tā bieži ir skarba vide.

Pasaules praksē ir pieņemts algot speciālistus, lai darbiniekiem būtu iespēja izrunāties un profesionāli sevi līdzsvarot, nevis "nest problēmas uz mājām".

Sarunas ar speciālistiem nodrošina probācijas dienesta darbinieku motivāciju turpināt darbu dienestā, neskatoties uz darba sarežģītību un emocionālās spriedzes līmeni, tādejādi mazinot kadru mainību iestādē.
Probācijas dienestā šādu speciālistu piesaiste jau tika īstenota 2010.un 2011.gadā. Toreiz speciālista pakalpojumus varēja izmantot darbinieki, kuri strādāja ar dzimumnoziegumus izdarījušiem klientiem. Darbinieku atsauksmes liecina, ka speciālistu sniegtie pakalpojumi darbiniekiem toreiz tika novērtēti pozitīvi.