05.08.2020 19:44
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/valsts-policija-rikots-seminars-arvalstu-prakses-izpete-sadarbibas-modela-izstrade-lai-sagatavotu-iz?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fvalsts-policija-rikots-seminars-arvalstu-prakses-izpete-sadarbibas-modela-izstrade-lai-sagatavotu-iz
  • Sākums
  • >
  • 2009 - 2014
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Valsts policijā rīkots seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) personālam” projekta LV08/3 “Valsts policijas ĪAV standartu uzlabošana” ietvaros

Valsts policijā rīkots seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) personālam” projekta LV08/3 “Valsts policijas ĪAV standartu uzlabošana” ietvarosdrukāt

2015. gada 13. februārī

2015.gada gada 12.-13.februārī Valsts policijā tika rīkots seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas ĪAV personālam” projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros.

Seminārs notika projekta 4.aktivitātes “Valsts policijas ĪAV personāla apmācības” ietvaros. Seminārā piedalījās pārstāvji no Valsts policijas koledžas, Valsts policijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kā arī projekta partneru pārstāvji – Eiropas Padomes eksperti policijas personāla apmācību jautājumos Ralph Roche un Jean-Pierre Devos, kā arī Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas pārstāvis Maiko Martsik.

Projekta 4.aktivitātes galvenais mērķis ir

izstrādāt 2 apmācību programmas ĪAV personālam - ĪAV darbiniekiem un ĪAV vadošajam personālam, kas turpmāk tiks ieviestas Valsts policijas koledžā pēc projekta noslēguma.

Projektā tiks organizēts profesionālās pilnveides kurss esošajam ĪAV personālam, kura ietvaros sākot ar 2015.gada septembri ir plānots apmācīt 100 ĪAV darbiniekus.

Semināra darbā kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1. Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēma Latvijā;

2. Igaunijas standarti un jauninājumi ĪAV amatpersonu (darbinieku) apmācību sistēmā;

3. Eiropas standarti un labākā prakse ĪAV amatpersonu (darbinieku) apmācību jomā;

4. ĪAV amatpersonu (darbinieku) izglītības programmu izstrāde Projekta ietvaros – to saturs un struktūra, aktivitātes plānošana, sadarbība ar Projekta partneriem.

Seminārā laikā iekļauta mācību vizīte uz Rīgas Centrālcietumu, lai praksē iepazītos ar riskiem, kuri novēršami personu pārmeklēšanas laikā.