24.09.2020 17:12
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/jaunumi/veikta-finansejuma-pardale-starp-vp-ievp-un-vpd-realizetajiem-projektiem?url=lv%2F2009-2014%2Fjaunumi%2Fveikta-finansejuma-pardale-starp-vp-ievp-un-vpd-realizetajiem-projektiem

Veikta finansējuma pārdale starp VP, IeVP un VPD realizētajiem projektiemdrukāt

2014. gada 4. decembrī

2014. gada 6. novembrī stājušies spēkā grozījumi programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” līgumā, kas paredz finansējuma pārdali no Valsts policijas īstenotā projekta, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajiem projektiem.

Grozījumi paredz, ka programmā tiek pārdalīts finansējums starp trīs iepriekš noteiktajiem projektiem, samazinot Valsts policijas projekta LV 08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” kopējo plānoto budžetu par 682 585,00 euro un palielinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta projektu kopējās izmaksas. Attiecīgi Valsts probācijas dienesta LV 08/1 projekta „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskai uzraudzībai)” budžets palielināts par 242 918,00 euro un par šo finansējumu plānots:

  1. veikt pētījumu par preventīvā ieslodzījuma un preventīvās uzraudzības sabiedrībā krimināltiesisko regulējumu citās valstīs;
  2. veikt Dzimumnoziedznieku uzvedības korekcijas programmu īstenotāju apmācības probācijas un cietumu darbiniekiem;
  3. izstrādāt vardarbības recidīva riska un kriminogēno vajadzību novērtēšanas instrumentus;
  4. palielināt projekta administratīvo kapacitāti.

Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta LV08/2 „Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” kopējais budžets pieaudzis par 439 667,00 euro, un tas tiks izmantots Olaines atkarīgo centra žoga būvniecībai.